China ABC

Stanje vodne sredine

Vodni resurs u Kini glavno se usredsredi u 7 vodnih sistema odnosno Čangjiang, Žuta reka, reka Songhua, reka Liao, reka Džu, reka Hai i reka Huai. Pema «stanju kvaliteta kineske sredine 2003 godine» koji je objavljen Državna glavna direkcija za očuvanje sredine, stepen zagađenja u 7 vodnih sistema se poboljšava. Statistički podatak se pokaže da je proporcija ⅠⅢ voda u celovom vodnom resursu 37.7 odsto. A 2001. godine ova proporcija još nije dospela do trećine.

Među 7 vodnih sistema, reka Hai i reka Liao su najteško zagađene. Standard zagađenja je glavo prema proporciji nekih stvari u vodi.

Može reći da je kvalitet većina vode pod zemljem dobar u Kini. Neki delovi vode je zagađen na različitim stepenima i glavno se nalaze u centru gradova sa visokim stepenom industrijalizacije.