China ABC

Pekinški pedagoški univerzitet

Pekinški pedagoški univerzitet osnovan 1902, to je prva pedagoška škola u Kini. Poseduje odličan nastavni kadar i uživa ugled najpoznatije i najuspešnije učiteljske škole u Kini.

Pekinški pedagoški univerzitet ima 15 škola kao što su škola za prosvetu, za obuku učitelja, kineski jezik i kulturu, psihologiju i druge sa ukupno 48 odseka za redovne studente.Od njih škola za prosvetu, za psihologiju i za kontinuiranu edukaciju uživaju odličan glas u zemlji.

Nastavni kadar Univerziteta je sastavljen od 2500 radnika, ima 20,000 studenata od kojih 7000 su redovni, kao i 1000 stranih studenata.

Osim pedagoške edukcije, Pekinški pedagoški univerzitet razvija i nepedagošku edukciju

Koristeći svoja preimućstva u znanju i obrazovnim resursima univerzitet je počeo program za obuku učitelja i kadrova. Ako želite da saznate više o ovom univerzitetu, molimo da posetite vebsajt: http://www.bnu.edu.cn/