China ABC

Test za uverenje

Osim ispita za formalno obrazovanje, postoje u Kini I drugi testovi za uverenje svih tipova.To su testovi za pojačavanje sposobnosti ispitanika na tržištu radne snage da bi oni mogli da pokažu svoje spremnost I majstorstvo.

Najpopularniji testovi za uverenja su test stranog jezika,kopjutera,muzike i koreografije i zanatski testovi za advokata, knjigovođu i ostalo.

Uporedo sa sve većom internacionalizacijom kineske privrede, pojedini međunarodni zanatski testovi su takođe prezentirani u Kini.

Govoreći uopšte, testovi za uverenje u Kini ima nekoliko kategorija, najveći broj testova ne može da bude završen jednim poduhvatom, već zahteva nastavak studija I neprestano poboljšavanje majstorstva da bi položili test za višu kategoriju.