China ABC

Ispit za upis na magistarski I doktorski studij

Fakulteti i instituti organizuju za diplomirane dva nivoa prijemnih ispita odnosno za magistarski I doktorski studij. Ispit je podeljen na pisani I oralni.

Ministarstvo prosvete postavlja pisane testove za opšte predmete I prijemnu granicu ispitne ocene. Ispitanici za umetnost moraju da polože testove na predmete kao što su filozofija I strani jezik, dok ispitanici za nauku I inženjering moraju da polože I test matematike. Testovi su postavljeni od strane fakulteta I instituta, koji određuju predmete, sadržaj I prijemnu granicu ocene.Ispitanici učestvuju u oralnom testu ako njihova ocena pisanog ispita udovolji prijemni kriterijum.Upis je baziran na zajedničkoj oceni pisanog I oralnog testa.Prijemni ispit za doktorand je organizovan samostalno od fakulteta I instituta.Ako ispitanici poseduju magistarsku diplomu I upišu za njihovu sadašnju specijalnost,mogu da učestvuju samo u testu stranog jezika I u druga dva-tri odgovarajuća testa. Ako ispitanici nemaju magistarske diplome, već druga uverenja ekvivalentna odgovarajućoj diplomi,moraju da imaju pet ili šest pisanih I oralnih testova.

Zahvaljujući sve većoj konkurentnosti na radnom tržištu, potražnja za magistarskim I doktorskim studijem se brzo povećava.Kao rezultat reforme kineskog prosvetnog sistema, fakulteti I instituti su sve slobodniji u upravljanju njihovih prijemnih ispita.