China ABC

Dinastija Juan

Za vreme dinastije Juan (1206-1368) Kina je bila prostrana vojna imperija, stvorena od strane Mongolske nacionalnosti. Ova dinastija se u privredi i kulturi razvijala veoma sporo što se negativno odrazilo i u građevinarstvu. Kao rezultat toga, većina građevina je bila jednostavna i prosta.

Glavni grad dinastije Juan je bio Dadu ( danas severni deo Pekinga), to je bila ogromna prestonica. Grad je nastavio dotadašnje razmere. Vremenom je formiran prvobitni obim Pekinga koji se kasnije pretvorio u prestonicu dinastija Ming i Ćing. Jezero Taijeći i gora Vansuišan u današnjem parku Beihai bili su poznate atrakcije dinastije Juan.

Pošto su imperatori dinastije Juan verovali u budizam, bile su podignute u ovom periodu bezbrojne budističke građevine, u prvom redu Tibetski lamaistički hramovi. Lamaistički hram Miaojing sa belom pagodom Baita u Pekingu je bio projektovan od strane nepalskog neimara.