China ABC

Grobnica

Grobnica je važni komponenta drevnog kineskog građevinarstva. Drevni Kinezi su verovali da je čovekova duša živa i posle čovekove smrti, te su pridavali veliku važnost sahrani umrlih. Pripadnici svih društvenih klasa bez izuzetka, su brižljivo gradili grobnice. Kineske grobnice su kroz istoriju postigle veliki napredak. Imperatori i imperatorice su podigli za sebe retke u svetu ogromne grobnice. Tokom vekova, umetnost grobnica se postepeno slivala sa slikarstvom, kaligrafijom, skulpturom i drugim vidovima umetnosti, bivala je svojstvena forma.

Grobnice spadaju u najveličanstvenije i najkolosalnije građevinske komplekse u drevnom kineskom građevinarstvu. One su izgrađene u saglasnosti sa okolnim terenom, najviše na pobrđu, retko na niziji. Kineske imperatorske grobnice odnosno mauzoleji, po pravilu su opasane zidom sa po jednom kapijom na svakoj od četiri strane i po jednim tornjem na svakom od četiri ugla. Ispred grobnice je prilaz, u okviru grobnica su zasađeni borovi i kiparisi, vlada tiha i uzvišena atmosfera.

Ćinšihuangov mauzolej

Ćinšihuangov mauzolej je najčuvenija grobnica u Kini. Nalazi se na severnoj padini brda Lišan kod Siana u provinciji Šansi. Ovaj mauzolej je podignut pre 2000 godina, a Ćinšihuanga čuvaju vojnici od terakote. Tu su skulpture vojnika i konja, ocenjene za remek-delo od istorijske vrednosti, jedan od osam svetskih čuda. Lokalitet terakota je upisan 1987. u Listu svetske kulturne baštine.

Osim Ćinšihuangovog mauzoleja, u okolini Siana nalazi se 11 mauzoleja imperatora iz dinastije Han i 18 iz dinastije Tang. Najveći od njih je mauzolej imperatora Hanvudi koji se zove i Liu Če. U njemu je zatrpano najviše blago. Zapaža se i prostrani mauzolej Džao, podignut za imperatora Tantaizong iz dinastije Tang. U ovom mauzoleju su i prateće groblje sa 17 sahranjenih zaslužnih činovnika i članova imperatorske porodice. Mnogi delovi mauzoleja Džao su dragoceni kulturni antikviteti, uključujući čuvenu skulpturu dinastije Tang—Šest finih konja.

Mauzoleji dinastija Ming i Ćing

Većina mauzoleja dinastije Ming nalazi se u Čangpingu na predgrađu Pekinga. Mauzoleji Šisan iz dinastije Ming su podignute van grada Pekinga od 15. do 17. veka, gde su sahranjeni posmrtni ostaci 13 imperatora dinastije Ming. Oni zauzimaju površinu od 40 kvadratnih kilometara. Mauzoleji dinastije Ming su dobro sačuvani, čine najkoncentrisaniji i najcelovitiji grobni kompleks. Najgrandionzniji mauzoleji su svakako mauzolej Čang za Mingčengzu koji se takođe zove Džu Di i mauzolej Ding za Mingšenzong koji se takođe zove Džu Jiđun. Raskopavanje pokazuje da kamena arkada u podzemnom dvoru mauzoleja Ding ima veoma solidnu strukturu. Sistem drenaže u njemu ostaje u dobrom stanju, ima samo malo stajaće vode i nijedna arkada nije utonula. Ovo stanje u lokalitetu svedoči savršenu tehniku drevnih Kineza u izgradnji podzemnih objekata.

Istočni mauzoleji dinastije Ćing je najveličanstvenije i najkompleksnije groblje u Kini, zauzimaju 78 kvadratnih kilometara. Tu je sahranjeno pet imperatora, 14 imperatorica i više od 100 imperatorskih konkubina iz poslednje dinastije Ćing. Mauzoleji su velelepni i preterano tačni.