China ABC

Nacionalno obrazovanje u Kini

Obrazovanje predstavlja osnovu naučnog i tehnološkog progresa jedne nacije. Kineska vlada je donela niz specijalnih politika i mera za razvoj obrazovanja u područjima nacionalnih manjina i uspostavila specijalnu Upravu za nacionalno obrazovanje. Centralna vlada poštuje pripadnike nacionalnih manjina i pokrajine nacionalne autonomije i pruža im pravo na samostalni razvoj nacionalnog obrazovanja, posvećuje veliku pažnju nastavi jezicima nacionalnih manjina i nastavi istovremeno standardnim kineskim jezikom i jezicima nacionalnih manjina, kao i sastavljanju nastavnih gradiva na jezicima nacionalnih manjina i izgradnji odreda nastavnika pripadnika nacionalnih manjina. Sem toga, Centralna vlada pruža novčanu pomoć područjima nacionalnih manjina u razvoju obrazovanja, na primer osnovane su raznovrsne škole nacionalnih manjina u kojima ostvareno usmeravajuće obrazovanje. U prijemnom ispitu ili školskom životu, učenici pripadnici nacionalnih manjina uživaju odredjenu privilegiju.

Kineska vlada je preduzela niz efikasnih mera za razvoj obrazovanja u područjima nacionalnih manjina i koristeći sve uslove osnovala raznovrsne osnovne, srednje i visoke škole nacionalnih manjina.Takodje uzimajući u obzir karakteristike svake narodnosti dozvoli u osnovnim i srednjim školama korišćenje udžbenika na jeziku narodnosti koja ima svoj jezik. Sada broj učenika ili studenata pripadnika nacionalnih manjina u Kini se neprestano povećava. U područjima naciomalnih manjina u severozapadnom, severoistočnom i jugozapadnom delu zemlje postoje svoje visoke škole .

Prema statističkim podacima, svaka od 55 nacionalnih manjina u Kini imala je svoje studente, medju njima i postdiplomci za magistarsku ili doktorsku titulu.  

( Ovo je Centralni nacionalni univerzitet )