China ABC

Džou Enlai

Džou Enlai ( Mart 5. 1898- Januar 8. 1976)

Bio je u sluzi Ministra inostranih poslova pre 1958. godine.

Džou Enlai bio je odličan proleterski revolucionar, politički i vojni lider i diplomat, kao i jedan od glavnih lidera Komunističke partije Kine i NR Kine, još je jedan od osnivača Kineske narodno-oslobodilačke armije. Domovina se nalazi u Huaianu, u istočnoj provinciji Điangsu, a njegovo rodovsko mesto je u Šaosingu u provinciji Džeđianga.

Džou Enlai je vršio i sprovedeo mnogo važnih diplomatskih odluka i politika. On je u aprilu 1954. predvodeći kinesku delegaciju učestvovao na Konferenciji u Ženevi. Džou je održao razgovore sa partijama u duhu potražnja istina od činjenica o tastikama za uspostavljenje međunarodnog ujedinjenog fronta, pet principa miroljubive koegzistencije, da bi zajedno rešili Indo-Kineskom pitanju i postigli nezavisnost i međunarondog priznanja za Severni Vietnam, Laoz i Kambodiju. Onda u aprilu 1955. sa kineskim delegacijam prisustvovao je Konferenciji Azije i Afrike, gde je dalje objasnjio pet principa miroljubive koegzistencije, podneo je pravilo o tražnji od iste tačke, i da je napravio nacrt o 10 principa Konferencije Bandunga. On je takođe posetio desetinu zemalja u Evropi, Aziji i Africi, i da se sastao sa mnogo liderima i gostima iz raznih zemalja po celom sveta, koji je unapredio prijateljstvo naroda Kine i drugih zemalja.