China ABC

Socijalno osiguranje

Osiguranje za starost

U poslednih godina, pokrivenost osnovnog osiguranje za starost se neprekidno povećala. Do kraja 2002. godine, 111.29 miliona službenika i radnika i 36.08 miliona penzionera je učestvovalo u sistemu osnovnog osiguranja za starost. Do kraja 2003. godine, Broj ljudi koji su veći kupili osiguranje za starost iznosi 154.9 miliona što je 7.53 miliona više od 2002. godine, među njima je 116.38 miliona zaposlenika i 38.52 miliona penzionera.

Medicinsko osiguranje

Medicinsko osiguranje već je pokrivalo sva preduzeća, državne organizacije i društvene korupacije, čime je medicinsko osiguranje postalo jedno od raznovrsnih socijalnih osiguranja sa najvećim pokrivenosti. Do 2002. godine, Kina ima ukupno 290 hiljada higijenskih organizacija za lečenje, zdravlje i preventivu, 3.21 miliona kreveta za bolesnika, 4.44 miliona higijenskotehničara. U Pekingu, Šangaju, Tianđinu, Čongćingu i svim drugim velikim i srednjim gradovima ima profesionalnih bolnica sa visokim nivom i kompleksnih bolnica sa savremenim uređajima. Sada u svim srezovim i selovima već je u osnovi formirana mreža za zdravlje i profilaksu koji čine 2000 bolnica i 48 hiljada higijenskih odeljenja.

Do kraja 2003. godine, broj ljudi koji su kupili medicinsko osiguranje je 108.95 miliona, povećano je za 149.4 miliona u odnosu na 2002. godine. Među njima je 79.77 miliona zaposlenika, 29.18 miliona penzionera.

Osiguranje za nezaposlenost

Kina je zemlja sa ogromnom populacijom. Pritisak zaposlenosti je vrlo velik. Radi ublažavanja ovog stanja, od 1993. godine kineska vlada je sprovodila politiku o uspostavljanju tržište radnih snaga što je stovorio više prostora za zaposlenost. Posebno za rešenje pitanja otpuštenih radnika iz preduzeča u državnoj svojini, kineska vlada je takođe pokrenula projekat rezapošljavanja. Do kraja 2002. godine, broj gradskih zaposlenika je 247.8 miliona. Od 1998. godine, više od 1800 otpuštenih radnika je ostvarilo rezapošljavanje putem raznovrsnih kanala i forma. Do 2002. godine, gradska stopa nezaposlenosti je samo 4 odsto. Do kraja 2003. godine, broj ljudi koji su kupili osigranje za nezaposlenost je 103.73 miliona.

Minimum snabdevanja života

U svim gradovima i srezovima se osniva sistem minimuma snabdevanja žitvota koji pruži osnovno životno snabdevanje porodicama čija je prosečna prihoda po glavi niži od minimuma kriterijuma. 2003. godine, 22.35 miliona građani je dobilo vladini minimum snabdevanja života što je ostvario potpuno pokrivanje svim sirotinskim građanima.