China ABC

Prihod i potrošnja stanovnika

Život kineskog naroda se veliko menjao u prošlih 50 godina od osnovanja nove Republike Kine. Nivo prikoda i lična imovina se neprekidno poveća. Ulaganje u Stan, automobil, kompjuter, akcije, putovanje u inostranstvo već je postalo glavni sadržaj običnog života kineskih državljanina

Period nakon 1979. godine je razdoblje najbrzog razvoja kineske privrede i najbrzog porasta prihoda stanovnika. Podatak se pokaže da je čisti prihod po glavi seoskih stanovnika je povećan od 134 juan 1978. godine na 2476 juan 2002. godine, stopa godišnjeg porasta je 7.2 odsto. a prihod gradskih stanovnika je povećana od 343 juan na 7703 juana, stopa godišnjeg porasta je 6.7 odsto.

2003. godine, život kineskih stanovnika se i dalje poboljšavao. governable prihod po glavi stanovnika je 8472 juana, činjenjička stopa rasta prihoda je 9 odsto odračunajući faktora rasta cene stvara. Procešni prihod seoskih stanovnika je 2622 juan, 4.3 odsto više od 2002. godine. Proporcija prehrambenog rashoda u ukupnom porodičnom rashodu odnosno pokazatelj en ge er je 37.1 odsto u gradu , 0.6 odsto manje od 2002. godine, 45.6 odsto u selima takođe 0.6 odsto manje od 2002. godine. Do kraja 2003. godine, količina privatnih automobila iznosi 4.89 miliona, što je povećana za 1.46 miliona u odnosu na 2002. godine.

Sada na kineskom tržištu se nestala pojava nedostatka robe široke potrošnje i hrane. Nivo kvaliteta kinekskih stanovnika je mnogo podignuto.