China ABC

Struktura vlasništva

Prema kineskom Ustavu, naša zemlja koji se nalazi u socijalističu osnovnu etapu, insistira na osnovnom privrednom sistemu odnosno insistira na subjekatskom mestu državne svojine i na zajedničkom razvoju privreda raznovrsnih svojina. Kina sada insistira na glavnom mestu distribucije prema količini rada, a takođe postoje drugi različiti načini distribucije. Kinesku strukturu privrednog vlasništva čine privreda državne svojine, privreda kolektivne svojine, privreda privatne svojine, privreda savezne svojine, privreda akcija i privreda od investiranja stranih trgovaca i privreda od investiranja Honkonga, Makoa i Tajvana.

Privreda državne svojine predstavlja da država poseduje sredstva za proizvodnju. Privreda kolektvne svojine predstavlja da građani zajedno poseduju sredstva za proizvodnju. Privreda privatske svojine predstavlja da građanin sami poseduje sredstvo i najmi radnika. Privreda savezne svojine predstavlja da različita preduzeća zajedno investiraju novčano sredstvo za formiranje nove privredne supstancije. Privreda akcija je toga što je ukupni registrovani kapital preduzeća od akcionara.

U kineskom Ustavu je određeno da zabrani bilo koja organizacija ili ličnost na bilo kojem načinu okupira ili podrije državnu i kolektivnu imovinu. Država zaštiti zakonita prava i interese privatne privrede i drugih privreda nedržavne svojine. Građanska zakonita privatna imovina ne može da bude povređena.