Thursday    Mar 31th   2022 Sijevim koracima

Škola „Radoje Domanović“ jedinstvena u Srbiji po korišćenju skamija i nekorišćenju telefona

2023-05-15 15:27:41
Share:

Umesto u učionici sa običnim klupama đaci škole „Radoje Domanović“ časove veronauke i narodne tradicije pohađaju u učionici sa skamijama. 

Direktorka škole Dušica Tričković kazala je da su skamije stare kao i škola, punih 120 godina, ali su odlično očuvane i podsećaju na neka dobra stara vremena.

„Bila je ideja da budu otpisane na jednom popisu, ali neka vremena me vezuju za tradiciju i za istoriju i želela sam da očuvam od zaborava to vreme kada su se koristile skamije, kada su se koristile tablice umesto svezaka. Onda smo ih reparirali i ovaj prostor uredili da bude prigodan za realizaciju i veronauke, ali i za narodnu tradiciju.

Ideja o korišćenju skamija veoma se dopala i učenicima škole „Radoje Domanović“

„Veoma je zanimljivo, vraća nas u neko vreme kada su i naši preci ovako učili kao i mi“, kaže jedan od učenika.

„Mislim da su časovi veronauke najzanimljiviji i da nas vraćaju u život kada su naši preci živeli, podseća nas na to takav život“, smatra drugi.

Osim po skamijama škola „Radoje Domanović“ poznata je i po tome što je već pet godina „zona bez mobilnih telefona“. Korišćenje mobilnih telefona u učionicama, hodnicima, ali i školskom dvorištu zabranjeno je i učenicima i nastavnicima.

Nekroišćenje telefona nadomestili su korišćenjem tableta i laptopova.

„Mi smo još 2017. godine prepoznali mobilne telefone kao veliku opasnost, a ne kao dobit, jer je krenulo internet nasilje, gubilo se na kvalitetu časova. Komunikacija je bila puna „šumova“ i slomova i definisali smo mobilni kao glavni ometač u komunikaciji sa vršnjacima i nastavnicima koji može da dovede do velikih posledica", objašnjava Trčković.

Tričković je kazala da je zabrana korišćenja telefona u školi donela brojne pozitivne rezultate. Vreme na časovima se koristi mnogo efikasnije, među učenicima je smanjeno digitalno ali i ostale vrste nasilja, a poboljšana je komunikacija među decom i komunikacija roditelja sa nastavnicima.