Izložba Slobodan let o Magi Magazinović

2023-03-13 14:37:37
Share:

Izložba „Slobodan let: Maga Magazinović, kroz vremensku i prostornu disperziju“, koja je postavljena u beogradskom bioskopu Balkan, stavlja u fokus ličnost svestrane umetnice i jedinstvene ličnosti s početka 20. veka.

Maga Magazinović (1882-1968) je bila reformatorka, teoretičarka umetničke igre, filozofkinja, aktivistkinja i feministkinja, koreografkinja i osnivačica Škole za ritmiku i plastiku.

Koautorke izložbe koju je organizovala Fondacija Saša Marčeta, jesu vajarka Gordana Kaljalović i Branka Pavlović, koja je radila na video segmentu ove izložbe nastojeći da pruži svoju viziju života Mage Magazinović.

"Što se tiče sadržaja, mi smo pokušale da se bavimo Maginom opsednutošću telom i načinom na koji su telo i duh medjusobno povezani. Takodje, Magino reformatorsko delovanje u oblasti plesa i u oblasti ženskih prava i njen aktivizam su takodje važni segmenti ove izložbe", rekla je Pavlović.

Magin život, rad i aktivizam na ovoj izložbi interpretirani su putem video i skulpturalnih instalacija, stvaranjem vizuelnog i zvučnog ambijenta u kojem se odvija narativ o Magi, kao i performativnim segmentom i radionicom.

"Na sedam video ekrana ima sedam vremenskih tokova s tim što su dve plesačice koje su bitan deo ovog projekta, Milica i Mariana, imale plesne tačke, plesne improvizacije pred kamerama i u Beogradu i u Berlinu, na mestima koja su važna za Magin život, karijeru, i za činjenicu da je odabrala ples kao jedan od glavnih usmerenja svog života i rada. Tu postoji sedam vremenskih tokova, postoje arhivski materijali Berlina i Beograda iz perioda pre Prvog svetskog rata, preko Drugog svetskog rata sve do današnjih dana", objasnila je Pavlović.

Branka Pavlović je objasnila i upotrebu različitih materijala za same haljine.

"Haljine su napravljene od različitih materijala, od papira, novina, takodje i u vidu instalacije postoji improvizacija sa novinskim papirom. To je u stvari jedna aluzija inspirisana Maginim radom kao novinarke u Politici tako da u svim medijima koji su zastupljeni na ovoj izložbi postoje te reference, stopala. One su igrale bose, taj moderni balet se od klasičnog razlikovao po toj vrsti oslobadjanja i to je u vezi izmedju telesnog i duhovnog. Magda je studirala filozofiju tako da postoje i te reference", istakla je Pavlović.

Pored izložbe, organizovane su i plesne radionice sa fokusom na istraživanju tri glavne komponente plesa telo-vreme-prostor.