Zakon o fiskalizaciji ne važi za pijačne prodavce u Srbiji do 2024. godine

2023-01-30 15:24:12
Share:

Pijačni prodavci koji se bave prometom dobara i usluga na tezgama u Srbiji od 1. januara ove godine neće biti u obavezi da uvedu fiskalne kase, kao što to novi Zakon o fiskalizaciji nalaže.

Posle sastanka predstavnika Ministarstva finansija i Udruženja pijačnih prodavaca, krajem 2022. godine, doneta je Uredba kojom je odlučeno da se pijačni prodavci izuzmu iz procesa fiskalizacije u narednih 12 meseci.

Ministar finansija Siniša Mali rekao je da je potrebno naći dugoročno rešenje i pijačnim prodavcima obezbediti bolje uslove za rad, kako bi oni radili pozitivno shodno zakonskim propisima u Srbiji.

"To je bio dogovor nas i njih jer smo ove godine imali i izbore u našoj zemlji. Trebalo je vremena da se formira i Vlada Srbije kako bismo neke ideje i neke dogovore koje smo imali sa njima i sproveli u delo, u smislu, recimo, u izmenama Zakona o komunalnim delatnostima i slično. Nismo imali vremena da se bavimo time, tako da smo zajedno dogovorili da konačno rešenje za njih nije samo pitanje fiskalizacije nego uslova rada, načina rada. To je veoma težak rad i zimi i leti. Jednostavno je neophodno napraviti paket mera. Na ovaj način smo kupili vreme u dogovoru sa njima da konačno rešenje za njih nadjemo tokom 2023. godine", rekao je Mali.

Prošle godine odrzano je nekoliko protesta pijacnih prodavaca na kojima je traženo da budu izuzeti iz novog sistema fiskalizacije, shodno zakonom koji je na snagu stupio 1. maja 2022. godine.

Po prvi put je postignut dogovor o tome da se pijačni prodavci izuzmu iz sistema fiskalizacije na sastanku sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i ministrom finansija Sinišom Malim i kako je tada rečeno, da se nastavi rad na rešavanju tehničkih pitanja.

Prema nekim procenama, pijačnih prodavaca u Srbiji ima oko 50.000. Problem je u tome kako stvoriti optimalne uslove da bi svi bili registrovani i kako bi država mogla adekvatno da naplati porez.