Thursday    Mar 31th   2022 Sijevim koracima

Kina će podstaći ekonomski oporavak, stabilizovati spoljnu trgovinu i investicije

2023-01-29 16:17:46
Share:

Kina će konsolidovati i proširiti zamah svog ekonomskog oporavka, ubrzati oporavak potrošnje i stabilizovati spoljnu trgovinu i investicije, prema odlukama donetim na izvršnom sastanku Državnog saveta, kojim je u subotu predsedavao premijer Li Kećijang.

Konstatujući kontinuirani trend ekonomskog oporavka, na sastanku je naglašena potreba sprovođenja odluka Centralne ekonomske radne konferencije i fokusiranost na obezbeđivanje stabilnosti u rastu, zapošljavanju i cenama, kako bi se ekonomski učinak održao u odgovarajućem opsegu.

Biće preduzeti temeljni koraci kako bi se osigurala efektivna implementacija paketa politika za stabilizaciju ekonomije i pratećih mera. Ključni projekti i nadogradnja i renoviranje opreme podržani instrumentima fiskalne i finansijske politike biće unapređeni kako bi se ostvarila veća fizička dobit.

Politike za produženje trajanja olakšica za PDV za male poreske obveznike i inkluzivnih kredita odobrenih mikro i malim preduzećima će biti efikasno spovedene.

Na sastanku je naglašena potreba da se omogući brzo ponovno pokretanje poslovanja i proizvodnje nakon Praznika proleća i da se pruže dobri uslovi radnicima migrantima po povratku na posao ili pri dobijanju novih poslova.

Konstatujući hitan izazov slabe potražnje, na sastanku su zatražene blagovremene mere za promovisanje ranog oporavka potrošnje kao glavne ekonomske potrošačke snage, postojano unapređenje otvaranja i stabilizaciju i unapređene spoljne politike i investicija.

Potrošnja će biti dodatno podstaknuta. Politika podrške preduzećima koja pružaju usluge potrošačima i samozaposlenim pojedincima i promovisanje kupovine automobila i drugih skupih artikala će biti u potpunosti sprovedena. Biće pokrenute različite aktivnosti kako bi se stimulisala potrošnja i olakšao rani oporavak uslužnih industrija zasnovanih na kontaktima.

Potrošački krediti će se povećavati po potrebi. Komplet alata za politike će biti iskorišćen, prateći pristup specifičan za gradove, kako bi se zadovoljile osnovne potrebe ljudi i potreba za poboljšanim uslovima stanovanja i obezbedila isporuka unapred prodatih domova.

Politike u vezi sa izvoznim rabatima, kreditnim zajmovima i osiguranjem kredita će biti ozbiljno primenjene, a kurs RMB će se održavati generalno stabilnim na prilagodljivom, uravnoteženom nivou. Preduzeća će biti podržana da dodatno istražuju tržišne mogućnosti tako što će u potpunosti iskoristiti Regionalno sveobuhvatno ekonomsko partnertsvo (RCEP).

Razvoj spoljne elektronske trgovine i skladišta u inostranstvu će biti dodatno promovisani. Spoljnotrgovinska konkurentnost će biti poboljšana, a uvoz će se proširivati po potrebi.

Pripremila: Danka Savić Ostojić

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree