Thursday    Mar 31th   2022 Sijevim koracima

Kina da dodatno obezbedi snabdevanje i cene potrepština, energenata

2023-01-05 16:09:24
Share:

Kina će usvojiti dalje mere kako bi obezbedila dovoljno snabdevanja i stabilne cene osnovnih potrepština i energije, kako bi zadovoljila potrebe ljudi za svakodnevnu upotrebu i korporativnu proizvodnju, prema odlukama donetim na sastanku Izvršnog saveta Državnog saveta kojim je u utorak predsedavao premijer Li Kećijang.

Na sastanku je istaknuto da je Kina održala stabilnost cena i ojačala svoj kapacitet da obezbedi stabilno snabdevanje hranom i energijom u protekloj godini, što pruža snažnu osnovu za stabilizaciju ekonomskog učinka i zadovoljavanje osnovnih potreba ljudi.

Da bi se bolje koordinirao odgovor na Kovid sa ekonomskim i društvenim razvojem, neophodno je preduzeti jače korake kako bi se obezbedilo snabdevanje i stabilne cene osnovnih potrepština, medicinskih dobara i energije, da se garantuje dovoljna ponuda tržišta i stabilnost cena tokom Prolećnog festivala, i da se zadovolje potrebe ljudi za medicinskom negom i zimskim grejanjem.

"Uprkos umerenosti privrednog rasta u prošloj godini, rast cena je zadržan na relativno niskom nivou, što nije lak zadatak. Uradili smo mnogo napornog i pedantnog posla, uzdržavali se od prevelike ponude novca ili kontinuiranog povećanja deficita na veliko. Ovo je važna osnova za stabilnost cena“, rekao je Li.

Na sastanku je naglašena potreba da se dalje sprovodi sistem pokrajinskih guvernera koji preuzimaju odgovornost za „torbu pirinča“ i gradonačelnika za „korpu sa povrćem“, da se blagovremeno izvrši preraspodela tržišta i da se proizvodi veći izbor žitarica i ulja u malim pakovanjima.

Biće uloženi napori da se podrži transport povrća iz južnih regiona na sever i voća iz zapadnih pokrajina na istok, kao i prilagođavanje robnih rezervi po potrebi. U međuvremenu će se obezbediti proizvodnja i usklađivanje tržišta ostalih osnovnih potrepština.

Biće napravljena dobra priprema za prolećno oranje i setvu, obezbeđivanje đubriva i drugih poljoprivrednih potrepština, kao i pratećih usluga, kako bi se dalje unapredila proizvodnja žitarica i učvrstile osnove za stabilnost cena.

Zalihe medicinske i protivepidemijske robe biće uvećane uz sve moguće napore. Biće uspostavljena lista ključnih proizvođača kako bi se podržala njihova proizvodnja u punom kapacitetu. Na vreme će se nastojati da se otklone poteškoće u snabdevanju sirovinama i pomoćnim materijalom, radnom snagom i sredstvima, kako bi se obezbedila nesmetana proizvodnja i snabdevanje preduzeća.

Distribucija medicinskog materijala kao što su lekovi biće pojačana kako bi se zadovoljile potrebe zdravstvenih ustanova, pacijenata koji ostaju kod kuće, ustanova za brigu o starima i ruralnih područja, u nastojanju da se obezbedi efikasan odgovor na epidemiju.

„Troškovi medicinskih usluga i lekova koji su pokriveni šemom zdravstvenog osiguranja trebalo bi da budu nadoknađeni gde god je to moguće kako bi se bolje ispunili zahtevi ljudi za medicinskom negom i zalihama protiv epidemije“, dodao je Li.

Biće preduzeti dalji koraci da se obezbedi snabdevanje energijom. Napredni kapaciteti za proizvodnju uglja će se kontinuirano otvarati i sprovodiće se politike za rešavanje poteškoća u termoelektranama na ugalj, kako bi se obezbedila sigurna i normalna proizvodnja energetskih preduzeća tokom praznika.

Distribucija energetskih resursa će biti bolje koordinirana, a planovi za vanredne situacije će biti napravljeni za zadovoljavanje potreba za električnom energijom i prirodnim gasom u vršnim satima, kako bi se osiguralo korišćenje energije u stambenim objektima i ojačalo snabdevanje električnom energijom u ključnim oblastima, industrijama i preduzećima.

Logističke kompanije će dobiti podršku da preraspodele transportne kapacitete prema potrebi i ojačaju osoblje na prvoj liniji. Veća briga će biti posvećena kuririma za dostavu robe i hrane, kako bi se obezbedio stabilan rad poštanske i dostavne službe tokom prolećnog praznika.

Lokalitet će dobiti uputstva za blagovremeno obezbeđivanje privremenih subvencija cena u skladu sa relevantnim propisima. Nadzor nad tržištem i cenama će biti pojačan. Prekršaji kao što su gomilanje i dizanje cena biće rešavani u skladu sa zakonom.

"Kako se zamah ekonomskog oporavka i stabilnog rasta nastavlja, potražnja za energijom je u porastu. Treba uložiti jače napore da se obezbedi bezbedno i stabilno snabdevanje energijom sa prioritetom za stambene potrebe. Povrh toga, potražnja za energijom u proizvodnim aktivnostima ekonomski jake provincije, ključne industrije i preduzeća takođe moraju biti ispunjeni“, rekao je Li. „Nastavićemo da omogućavamo nesmetan rad i magistralnih i granskih ruta u transportu i logistici, i brzo rešavamo moguća uska grla u isporuci poslednje milje.“

Na sastanku je istaknuta i priprema kako bi ovogodišnji Prolećni festival bio zadovoljavajući za javnost.

Kina će zaštititi legitimna prava i interese radnika migranata i pobrinuti se da primaju svoje plate u potpunosti. Takođe će obezbediti privremeno olakšanje kako bi se pomoglo onima koji su u teškoćama izazvanim Kovid-om ili drugim poteškoćama, rečeno je na sastanku.

Bezbednost proizvodnje trebalo bi da bude ojačana kako bi se sprečile ozbiljne nesreće, dok bi transportna, energetska, komunikaciona i druga infrastruktura trebalo da bezbedno funkcionišu čak iu ekstremnim vremenskim uslovima, navedeno je na skupu.

Pripremio: Stevan Bulat

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree