Thursday    Mar 31th   2022 Sijevim koracima

Stalni komitet NPC-a dao tumačenje odredbi zakona o nacionalnoj bezbednosti Hongkonga

2022-12-31 17:31:15
Share:

U petak je usvojeno tumačenje odredbi zakona o nacionalnoj bezbednosti Hongkonga, čime se dodatno razjašnjava prvobitna namera zakona i rešavaju problemi koji proizilaze iz primene zakona.

Stalni komitet Nacionalnog narodnog kongresa (NPC) je usvojio u petak tumačenja člana 14. i člana 47. zakona Narodne Republike Kine o očuvanju nacionalne bezbednosti u specijalnom administrativnom regionu Hongkongu (HKSAR).

Tumačenje je usvojeno na 38. sednici 13. NPC-a. Zakonodavci su na sednici razmatrali predlog Državnog saveta za davanje tumačenja. Predlog je dostavljen kao odgovor na izveštaj izvršnog direktora HKSAR-a centralnoj vladi.

Odgovarajući na medijska pitaja o tumačenju, vodeći zvaničnik Komisije za zakonodavna pitanja Stalnog komiteta NPC-a je rekao da u hongkongškom društvu postoje velika neslaganja oko toga da li advokati stranci bez potpunih lokalnih kvalifikacija mogu da se bave slučajevima nacionalne bezbednosti i kako se zakon o nacionalnoj bezbednosti Hongkonga primenjuje u takvim okolnostima.

Neophodno je i održivo dati tumačenje srodnih odredbi zakona o nacionalnoj bezbednosti Hongkonga, razjasniti njihovo značenje i definisati sredstva i načine za rešavanje srodnih pitanja, rekao je zvaničnik.

Razjašnjavajući član 14. zakona o nacionalnoj bezbednosti Hongkonga, tumačenje kaže da Komitet za očuvanje nacionalne bezbednosti HKSAR-a preuzima statutarne dužnosti za očuvanje nacionalne bezbednosti HKSAR-a i ima ovlašćenje da donosi presude i odluke o tome kada je u pitanju nacionalna bezbednost. Podaci koji se odnose na rad komiteta ne podležu objavljivanju.

Odluke komiteta neće biti podložne sudskom preispitivanju i imaće izvršnu pravnu snagu, navodi se u tumačenju.

Nijedna administrativna, zakonodavna ili sudska institucija, organizacija ili pojedinci u HKSAR-u se neće mešati u rad komiteta. Odluke komiteta treba da budu poštovane i sprovedene, navodi se u tumačenju.

U dodatnom razjašnjavanju člana 47., u tumačenju se kaže da sudovi HKSAR-a, kada se suoče sa takvim pitanjima u suđenju u predmetima koji se odnose na krivično delo koje ugrožava nacionalnu bezbednost, da li se neko delo odnosi na nacionalnu bezbednost ili da li relevantni dokazi uključuju državne tajne, treba da traže i pribave potvrdu od izvršnog direktora za overu pitanja. Potvrda je, prema tumačenju, obavezujuća za sudove.

Prema tumačenju, pitanje da li advokati stranci bez punih lokalnih kvalifikacija u HKSAR-u mogu služiti kao branioci ili zakonski zastupnici u predmetima koji se tiču krivičnih dela ugrožavanja nacionalne bezbednosti pripada pitanjima predviđenim članom 47. i treba da dobiju potvrdu od izvršnog direktora.

Ako sudovi HKSAR-a ne zatraže i ne pribave potvrdu od izvršnog direktora za overu pitanja, Komitet za očuvanje nacionalne bezbednosti HKSAR-a će, u skladu sa članom 14., obavljati svoje statutarne dužnosti za donošenje srodnih presuda i odluka o okolnostima i pitanjima, navodi se u tumačenju.

Tumačenje ima isti efekat kao i zakon o nacionalnoj bezbednosti Hongkonga, rekao je zvaničnik Komisije za zakonodavna pitanja, dodajući da je tumačenje retroaktivno u odnosu na dan stupanja zakona na snagu.

Tumačenje Stalnog komiteta NPC-a će pomoći u rešavanju velikih sporova u primeni zakona o nacionalnoj bezbednosti Hongkonga i imaće pozitivne efekte na zakonito i pravilno korišćenje prava na izbor advokata stanovnika Hongkonga, kao i na zakonito i pravilno vršenje nezavisne sudske vlasti, uključujući i konačne presude, rekao je zvaničnik.

To neće potkopati visok stepen autonomije HKSAR-a, dodao je zvaničnik.

Pripremila: Danka Savić Ostojić

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree