Thursday    Mar 31th   2022 Sijevim koracima

Činjenice o globalnom okviru za biodiverzitet Kunming-Montreal i više na COP15

2022-12-22 17:01:10
Share:

15. sastanak Konferencije strana (COP15) Konvencije UN o biološkoj raznovrsnosti, sa temom „Ekološka civilizacija: Izgradnja zajedničke budućnosti za ceo život na Zemlji“, završen je 20. decembra u Montrealu.

Kao predsedavajući konferencijom, Kina je pomagala u procesu usvajanja Globalnog okvira za biodiverzitet Kunming-Montreal, najvažnijeg ishoda druge faze sastanka, crtanja novog plana za globalno upravljanje biodiverzitetom.

Slede zaključci sa sastanka:

-- Konferencija je usvojila 62 odluke. Gotovo 40 strana (Konvencije UN o biološkoj raznolikosti) i zainteresovanih aktera najavilo je niz akcija i obećanja.

-- Na sastanku je usvojen istorijski globalni okvir za biodiverzitet Kunming-Montreal, ambiciozan, uravnotežen, pragmatičan, moćan i transformativan paket rešenja.

-- Šest najkritičnijih dokumenata usvojeno je rano u ponedeljak, uključujući Globalni okvir za biodiverzitet Kunming-Montreal.

Ostalih pet su okvir za praćenje za Globalni okvir za biodiverzitet Kunming-Montreal; mehanizme za planiranje, praćenje, izveštavanje i pregled; izgradnja kapaciteta i razvoj i tehnička i naučna saradnja; mobilizacija resursa; i Digital Sekuence Information (DSI) o genetskim resursima.

-- Globalni okvir za biodiverzitet Kunming-Montreal ima četiri dugoročna cilja do 2050.godine i 23 globalna cilja orijentisana na akciju tokom decenije do 2030. godine. On traži harmoničan suživot između ljudi i prirode do 2050. godine.

-- Ovaj sastanak istorijski uključuje DSI u Globalni okvir za biodiverzitet Kunming-Montreal. On pruža mapu puta za sledeći korak, predlažući da se olakša značajno povećanje podele DSI beneficija do 2030. godine.

-- Globalni okvir za biodiverzitet Kunming-Montreal zahteva od razvijenih zemalja da obezbede sredstva za očuvanje biodiverziteta zemljama u razvoju, sa 20 milijardi američkih dolara godišnje do 2025.godine i 30 milijardi dolara godišnje do 2030. godine.

Takođe zahteva povećanje finansijskih sredstava iz svih izvora, uključujući zvaničnu razvojnu pomoć, finansijske institucije i privatni sektor, kako bi se mobilisalo 200 milijardi dolara za fondove za očuvanje biodiverziteta godišnje do 2030. godine.

-- Okvir postavlja ambiciozan cilj „30k30“, osiguravajući da do 2030. godine najmanje 30 odsto područja degradiranih kopnenih, unutrašnjih voda, priobalnih i morskih ekosistema bude pod efektivnom restauracijom.

-- Ostali ciljevi do 2030. godine uključeni u okvir: obnavljanje 30 procenata degradiranih područja ekosistema, smanjenje stope invazivnih stranih vrsta za najmanje 50 procenata, smanjenje upotrebe veoma opasnih hemikalija za polovinu i eliminisanje globalnog bacanja hrane za polovinu.

Pripremila: Ljiljana Bulat

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree