Thursday    Mar 31th   2022 Sijevim koracima

Kineski sveobuhvatni okvir za upravljanje zasnovano na zakonu dobija oblik

2022-10-28 16:14:49
Share:

Autor: Mo Đihong, direktor i istraživač Pravnog instituta pri Kineskoj akademiji društvenih nauka

U svom izveštaju 20. nacionalnom kongresu Komunističke partije Kine (KPK) generalni sekretar Centralnog komiteta KPK Si Đinping  ponudio je pronicljiv rezime istorijskih dostignuća KPK i zemlje u novoj eri tokom protekle decenije i jasno istakao da je sveobuhvatan okvir za upravljanje zasnovano na zakonu oblikovan.

Od izveštaja podnetog na 15. nacionalnom kongresu KPK 1997. godine, u kojem je prvi put predloženo da je upravljanje zasnovano na zakonu osnovni način da Partija vodi narod u upravljanju državom, do izveštaja podnetog na 18. nacionalnom kongresu KPK 2012. godine, u kojem je podvučen važan koncept „unapređenja upravljanja zasnovanog na zakonu u svim oblastima“ i razjašnjeno da je „upravljanje zasnovano na zakonu osnovni način upravljanja državom“, upravljanje zasnovano na zakonu postepeno je postalo glavna politika Partije i države u ostvarivanju svoje misije. Vođeni ideologijom koju je Partija dugo podržavala, uloženi su napori u strateško planiranje, izgradnju institucija i praktična istraživanja. Kao rezultat toga, sveobuhvatan okvir za upravljanje zasnovano na zakonu je dobio oblik.

Od 18. Nacionalnog kongresa KPK, Centralni komitet KPK sa drugom Si Đinpingom u svojoj srži je preuzeo vladavinu prava kao osnovni način upravljanja državom i, u toku promovisanja zdravog razvoja preduzeća na svim frontovima u skladu sa vladavinom prava, kontinuirano je unapređivala teoriju socijalističke vladavine prava sa kineskim karakteristikama, dajući jasne teorijske smernice za razvoj sistema socijalističke vladavine prava sa kineskim karakteristikama u novoj eri.

'Jedan plan i dva obrisa'

Pod ispravnim vođstvom Si Đinpingove misli o vladavini prava, i kako bi se postavila osnova za sveobuhvatno upravljanje zasnovano na zakonu i obezbedio jasan akcioni plan za sav rad uključen u promovisanje vladavine prava, Centralni komitet KPK sa drugom Si Đinpingom u svojoj srži je zauzeo dug pogled tako što je osmislio sveukupni plan i uspostavio okvir za sveobuhvatan rad uključen u promovisanje upravljanja zasnovanog na zakonu na svim frontovima vladavine prava, sa formulisanjem i izdavanjem tri ključna dokumenta, a to su plan o izgradnji vladavine prava u Kini, nacrt o promovisanju izgradnje vladavine prava i nacrt o promovisanju izgradnje tržišnog nadzora zasnovanog na zakonu.

U sistemu izgradnje Kine pod vladavinom zakona, tri komponente – nacija kojom vlada zakon, vlada kojom vlada zakon i društvo u kojem vlada zakon – dopunjuju jedna drugu, pri čemu je nacija kojom vlada zakon krajnji cilj upravljanja zasnovanog na zakonu, vlada kojom vlada zakon je fokus izgradnje nacije vladavine zakona, a društvo kojim vlada zakon je temelj za izgradnju nacije vladavine zakona.

„Jedan plan i dva okvira“ pokrivaju sve oblasti, procese i aspekte sveobuhvatnog upravljanja zasnovanog na zakonu, stoga predstavlja razvojnu strategiju za postizanje tri osnovne komponente u upravljanju zasnovanom na zakonu i postavlja sveobuhvatan okvir za upravljanje zasnovano na zakonu. .

Izgradnja socijalističke vladavine prava sa kineskim karakteristikama

 

„Izgradnja sistema socijalističke vladavine prava sa kineskim karakteristikama i izgradnja socijalističke zemlje pod vladavinom prava“ su sveobuhvatni ciljevi sveobuhvatnog unapređenja upravljanja zasnovanog na zakonu, kao što je prvi put predloženo na Četvrtoj plenarnoj sednici 18. Centralnog komiteta KPK i dalje potvrđeno u izveštaju Si Đinpinga na 19. nacionalnom kongresu KPK.

Da bi se izgradio takav sistem, glavni zadaci uključuju uspostavljanje sveobuhvatnog sistema zakona i propisa, efikasnog sistema za sprovođenje zakona, strogog sistema za nadzor vladavine prava i moćnog sistema garancija u okviru vladavine prava i sveobuhvatnog pravnog sistema unutar Partije.

Odluka Centralnog komiteta Komunističke partije Kine o nekim važnim pitanjima koja se tiču kako održati i unaprediti sistem socijalizma sa kineskim karakteristikama i unaprediti modernizaciju kineskog sistema i kapaciteta upravljanja, koja je razmatrana i usvojena na Četvrtoj Plenarnoj sednici 19. Centralnog komiteta KPK, jasno propisuje da su izgradnja sistema socijalističke vladavine prava sa kineskim karakteristikama i izgradnja socijalističke zemlje pod vladavinom prava inherentni zahtevi za održavanje i razvoj socijalizma sa kineskim karakteristikama.

U svojoj izjavi o odluci Četvrte plenarne sednice 18. Centralnog komiteta KPK, Si Đinping je izneo stav da je „izgradnja sistema socijalističke vladavine prava sa kineskim karakteristikama“ sredstvo za postizanje cilja sveobuhvatnog unapređenja rada upravljanja zasnovanog na zakonu. .

„Naučno zasnovano zakonodavstvo, striktno sprovođenje zakona, nepristrasna pravda i univerzalno poštovanje zakona“

"Naučno zasnovano zakonodavstvo, striktno sprovođenje zakona, nepristrasna pravda i univerzalno poštovanje zakona“ su smernice za izgradnju sistema socijalističke vladavine prava sa kineskim karakteristikama u novoj eri, što je jasno istaknuto u izveštaju 18. Nacionalnog kongresa KPK.

Ova politika odražava inherentna pravila prakse socijalizma sa kineskim karakteristikama na sveobuhvatniji, naučniji i efikasniji način, postavlja čvrstu osnovu za sveobuhvatnu upravu zasnovanu na zakonu i igra fundamentalnu ulogu u formiranju sveobuhvatnog okvira za upravljanje zasnovano na zakonu, što je stoga postalo jedno od osnovnih načela Si Đinpingove misli o vladavini prava.

„Na 18. Nacionalnom kongresu KPK napravljen je strateški plan za sveobuhvatno promovisanje vladavine prava. Kako je fokus stavljen na „sveobuhvatno promovisanje“ vladavine prava, izgradnja upravljanja zasnovanog na zakonu postala je sve sveobuhvatnija i sveobuhvatnija, sa neograničenim potencijalom i novom dinamikom.

Nakon dugoročnih napora, sveobuhvatni okvir za upravljanje zasnovano na zakonu sada pokriva organizaciju rada u četiri aspekta zakonodavstva, sprovođenja zakona, pravosuđa i poštovanja zakona od strane javnosti. To ističe da je suština vladanja zemljom u skladu sa Ustavom; naučno zasnovano zakonodavstvo je premisa; striktno sprovođenje zakona je ključ; nepristrasna pravda predstavlja liniju odbrane; poštovanje zakona od strane svih ljudi je temelj; upravljanje zasnovano na zakonu nudi garanciju zaštite; a duh i kultura vladavine prava je duša.

 

Sve ovo pruža čvrstu i praktičnu osnovu za donošenje zaključaka o istorijskim dostignućima izgradnje vladavine prava u Kini u novoj eri i za iznošenje glavne teorijske tvrdnje da je „uobličen sveobuhvatan okvir za upravljanje zasnovano na zakonu ."

 

Pripremila: Ljiljana Bulat

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree