Not Found!(404)

Fruška gora
2014-03-11 09:54:30 cri

Nacionalni park Fruška gora udaljen je 25 kilometara od Novog Sada, i prostire se na površini od 25.525 km². Prelepe šume hrasta kitnjaka i belog graba, vinogorje i stari manastiri, godinama privlače pažnju ljudi iz celog sveta.

Na Fruškoj gori najveća je koncentracija lipove šume u Evropi. Zabeleženo je preko 700 vrsta lekovitog bilja, a neke od životinjskih vrsta koje se nalaze ovde su: srna, jelen, muflon, lasica, divlja svinja, kuna, šakal, divlja mačka, zec... Doline i padine Fruške gore prekrivene su livadama, pašnjacima, žitnim poljima, voćnjacima i vinogradima.

Flora Fruške Gore je veoma raznolika i specifična, i na prostoru uže zone Nacionalnog parka raste oko 1000 vrsta biljaka,a njihov ukupan broj zajedno sa biljkama na prostoru zaštitne zone prelazi cifru od 1500 vrsta. Do sada je na Fruškoj Gori registrovano preko 500 vrsta gljiva, koji žive na pašnjacima, u ritovima, plavnim livadama i šumama, odnosno svuda gde se zemljišta ne obrašuju.

U cilju obezbeđenja trajne zaštite i unapređenja njenih prirodnih vrednosti i lepota, Fruška gora je 1960. godine. proglašena nacionalnim parkom.

Not Found!(404)

Not Found!(404)

Povezane vesti
Poruke

Not Found!(404)

Not Found!(404)