CGTN:Inflacija u SAD šteti globalnoj ekonomiji

2022-08-12 15:08:22
Share:

Od svetske ekonomske krize 2008. godine, Federalne rezerve SAD-a insistiraju na politici monetarnog popuštanja. Federalne rezerve su upumpale ogromnu količinu triliona dolara na tržište u vrlo kratkom vremenskom periodu, što je monetarna politika koja se nastavila u ranim danima pandemije 2020., i ponovo su počele da štampaju novac u martu 2020. godine.

Specifičnost američke nacionalne politike je da bogati neće biti oporezovani, i uz to će imati koristi od dodatnog izdavanja valute, što je sve rezultiralo visokim nivoom inflacije u SAD-u, a potom izazvalo rizik od stagflacije ekonomije. Ljudi ne vide da vlada čini bilo šta da izbegne ovaj rizik。