Pametna morska oprema za „plave žitnice“

2022-08-11 16:06:07
Share:

U vodama u blizini kineskog poluostrva Šandung se nalaze „plave žitnice“. Pametni mrežasti kavez doprinosi zdravom rastu ribe i time se menja tradicionalni način ribarstva.

Osim toga, ovde se nalazi pametan brod za uzgoj ribe. Brod pomaže da se riba uzgaja u kontrolisanim temperaturama vode u raznim sezonama, u južnim ili severnim morima.