„Nadgornjavanje”: Emisija o izazovima današnjice

2022-08-08 11:09:04
Share:

CGTN je u subotu emitovao emisiju „Nadgornjavanje u Hladnom ratu” („Cold War Pushing Hand”). Emisija počinje izbijanjem sukoba između Rusije i Ukrajine izazvanog kontinuiranim širenjem NATO-a od strane Sjedinjenih Država, a detaljno opisuje negativan uticaj ekonomskih sankcija Rusiji na Evropu čak i ceo svet. Nakon što su poremetile Evropu, Sjedinjene Države su nastavile sa indo-pacifičkim ekonomskim okvirom. Sjedinjene Države i NATO, koji tvrde da su branioci svetskog poretka, u stvari su rušioci svetskog mira i stabilnosti.

Pripremila: Vang Tingting