Udruženje sudskih veštaka u CG očekuje transformacija u obavezno strukovno telo

2022-07-25 16:39:35
Share:

Udruženje sudskih veštaka Crne Gore očekuje reorganizacija i transformacija u obavezno strukovno telo poput komore, u kojem će svi veštaci biti obavezni da pronađu svoje mesto po pitanju statusa, kao i da budu na nivou edukacije kakvu će zahtevati Komora, odnosno Ministarstvo pravde, kazao je predsednik Udruženja sudskih veštaka Crne Gore doc. dr Nebojša Kavarić. „I da kroz tu organizciju veštaka budu zaštićeni njihovi osnovni postulati prava i statusa, i sa druge strane, da takva organizacija bude garancija kvaliteta, etičnosti i profesionalnosti svakog veštaka“, naveo je Kavarić. On je ocijenio da veštačenje sve više dobija na značaju, kao i da pravilnih, stučnih, kompetentnih sudskih odluka nema bez veštačenja. Sama svrha rada sudskih veštaka je u tome da daju stručno znanje i pomoć sudstvu i tužilaštvu u raznim oblastima, kazao je potpredsjednik Udruženja, Marko Lakić. „Sudski veštaci su nosioci pravosudnih funkcija uz notare, advokate, izvršitelje i sudske tumače. To su četiri grane koje pomažu sudu da na adekvatan način sprovede postupke“, istakao je Lakić. Nadoknade sudskim veštacima kreću se od 50 eura, pa do nekoliko desetina hiljada eura. „Ono što je propisano zakonom je da sudski veštak za jedan sat svog rada dobija nadoknadu od 11 eura, a kasnije sledi uvećanje za složene predmete, rad po nepovoljnim vremenskim uslovima itd. U situacijama kada nemamo veštaka za određene oblasti u Crnoj Gori, onda državni organi izdvajaju znatno više novca za veštake – ekperte iz druge zemlje“, naveo je Lakić. Udruženje sudskih veštaka Crne Gore formirano je 2000. godine, i danas broji blizu 400 članova, od oko 800 veštaka koliko ih je ukupno u Crnoj Gori.