Mehanizam - predstava fizičkog teatra

2022-07-25 15:31:29
Share:

Predstava "Mehanizam" nastala je tokom višemesečnog istraživanja telesno-duševno-psihičkih obrazaca koji utiču na nivo životnosti ljudskog bića.

Autorke ove predstave su četiri umetnice, a predstava se bavi pitanjima od univerzalnog značaja za svakodnevni život i telesno-duševno-psihičko zdravlje čoveka u savremenom društvu.

Umetnica Vera Erac kaže da je poseban fokus u predstavi na izazovima sa kojima se u tom smislu sreće žena.

"Zanimljivo je, i to se vidi u pre­dstavi, da ima nekih delova koji su univerzalni nevezano za rod, ali ima nekih delova koji su potpuno tipični. To su zapravo pitanja kako žena može da živi u sadašnjem vremenu pogotovo ako pokušava da spoji i posao i privatni život, porodicu. U ovoj situaciji koja je pritiskajuća i stalno dolaze neki nadražaji sa svih strana."

Glavne junakinje same žive u mehanizmu, koji im smeta, ali na koji su se i navikle,poznaju sve njegove okvire i osećaju se sigurno, te se retko odlučuju da izađu iz njega, iako stalno govore kako bi to veoma želele.

"To je to pitanje mehanizma, odnosno kako se mi štitimo od života, kako mi upadamo u neke automatske obrasce i kako onda zapravo nekako okoštavamo, prestajemo da dišemo i postajemo praktično roboivi, neki vojnici koji samo prolaze kroz život a nisu u kontaktu sa svojim najdubljim autentičnim osećanjima. To je nekako izašlo kao osnovna i za nas sržna tema", rekla je Erac.

Umetnice Aleksandra Jelić, Vera Erac, Nataša Milojević, Olivera Milojević Čavić u predstavi razotkrivaju pojedine slojeve sopstvenih mehanizama - automatizama, samosabotaža, iluzija.

Ispod svih slojeva su – svesnost, ranjivost i mogućnost izbora.