Priliv leptira u Junanu

2022-06-14 15:57:07
Share:

U dolini Crvene reke u kineskoj provinciji Junanu dolazi do godišnjeg priliva leptira. Oko 150 miliona larvi se pretvaraju u leptire u roku od mesec dana. Pogoduje im suptropska monsunska klimatska zona. Raznolikost vegetacije i bogati šumski resursi stvaraju optimalne uslove za razmnoženje leptira.