Stepska lisica u Unutrašnjoj Mongoliji

2022-06-09 15:26:54
Share:

Nedavno na stepi Hulunbuir u Autonomnom regionu Unutrašnja Mongolija, fotograf je snimio sliku porodice divljih stepskih lisica koje igraju se na stepi.

Peščane lisice su zaštićene vrste druge klase u Kini, uglavnom žive na stepama, pustinjskim i polupustinjskim područjima.