Kako žive ljudi u Sinđijangu? Pogledajte kako oni ocenjuju svoj život

2022-05-30 09:49:25
Share:

Intervjuisali smo nasumično ljude na ulicama grada Urumćija u Sinđijangu. Razgovarali smo sa muškarcima, ženama i decom različitih starosnih grupa. Da li su oni zadovoljni svojim životom? Šta misle o budućnosti?

Pripremio: Luo Ći