Lepota prirode i biodiverziteta u Kini

2022-05-25 16:09:26
Share:

Kina je, 22. maja, kada je obeležen 22. Svetski dan biodiverziteta, objavila Spisak kataloga života u Kini za 2022. godinu. U spisak su uvrštene 138.293 biološke vrste. Kina ima ogromnu kopnenu i morsku teritoriju, složene i raznolike reljefne oblike i klimu, što je negovalo bogate ali i jedinstvene ekosisteme, vrste i genetski diverzitet. Kroz kameru ćemo uživati u lepoti prirode, ekologije i biodiverziteta širom Kine.