Si u mojim očima | Si me inspiriše da uradim dubinsko proučavanje Kine - Robert Kuhn

2022-05-23 15:22:35
Share:

Robert Lorens Kun je poznati američki stručnjak za Kinu. Njegova knjiga, Unutrašnja priča o kineskoj 30-godišnjoj reformi: Kako misle kineski lideri, smatra se primerom međunarodnog izraza kineske priče, zbog svog dubokog opisa kineske reforme i otvaranja.

Tokom svog mandata na mestu sekretara Partijskog komiteta provincije Džeđiang, Si Đinping se sastao sa Kunom u dva navrata, nudeći Kunu savete o tome, kako razumeti i proučavati Kinu.

Kuhn se još uvek seća priče, koju mu je Si ispričao o grupi slepih ljudi koji nikada nisu naišli na slona i koji dodirujući ga uče i zamišljaju kakav je slon.

Pripremio: Zoran Spasić