Kineska slobodna trgovina neprekidno napreduje

2022-05-20 15:12:06
Share:

Kineska slobodna trgovina neprekidno napreduje tokom ove godine. Kina odlučno insistira na otvaranju prema svetu na visokom nivou. Vreme carinjenja uvozne robe je od četiri dana 2017. godine smanjeno na jedan i po dan ove godine. Vreme carinjenja izvozne robe je od 12 sati 2017. godine smanjeno na oko jedan sat. Efikasnost carinjenja neprekidno se unapređuje.

Istovremeno, Kina neprekidno širi međunarodnu logističku mrežu. Broj vozova između Kine i Evrope ostao je 1.000 mesečno 24 meseca uzastopno. Kina je sa 26 zemalja i regiona potpisala 19 sporazuma o slobodnoj trgovini.