Sju Guangći, Mateo Riči i Džohan Adam Šal von Bel – Od konfucijanizma do nauke

2022-05-16 09:09:25
Share:

Velika zainteresovanost Evrope za kinesku kulturu datira od knjige „Putovanja Marka Pola”. U ovoj knjizi piše da je u istočnoj zemlji „svuda bilo zlato”, što je probudilo radoznalost kod ljudi. Kasnije su evropski sinolozi izdali knjige o istraživanju Kine.

Kineski učeni ljudi i evropski jezuiti povezali su kinesku i zapadnu kulturu. Njihova otvorenost i multikulturalizam su veoma dragoceni. Nadam se da će se ovakva prijateljska kinesko-evropska komunikacija i dalje nastaviti.

Pripremila: Đi Sju