Kineska ekspedicija završila naučni ogled o ozonu na Mont Everestu

2022-05-11 15:27:44
Share:

Kineska ekspedicija „Peak Mission“ je juče u baznom kampu na Mont Everestu završila niz naučnih ogleda o ozonu. Prikupljeni dragoceni podaci će pomoći naučnicima da razumeju evoluciju atmosfere na celoj visoravni Ćinghai-Tibet, posebno u regionu Mont Everesta.