Spektakl kod jezera Ulungur u Sinđijangu

2022-04-15 16:22:25
Share:

Kako se temperatura postepeno povećavala, ledena površina jezera Ulungur u Altajskom regionu u Sinđijangu počela je da se topi. Usitnjene kocke leda različitih veličina neprekidno su jurile na obalu pod dejstvom vetra. One se gomilaju jedna na drugu, formirajući spektakl „vetrom akumuliranih santi leda” na obali, koje se protežu na desetine kilometara.