Odvijaju se pripreme za početak rada luke slobodne trgovine na Hainanu

2022-04-15 16:16:14
Share:

Ova godina je kritična za pripreme za operaciju luke slobodne trgovine na Hainanu. Radi ostvarenja cilja da luka slobodne trgovine bude puštena u rad pre 2025. i izbegavanja velikih rizika, Hainan je započeo svestrane pripremne poslove i nastoji da preko 80 odsto relevantnih politika bude u potpunosti testirano i implementirano.