Razvoj električnog automobila

2021-10-15 14:32:48
Share:

Druga konferencija UN za održiv razvoj se sada održava u Pekingu. „Održiv saobraćaj“ podrazumeva zeleni saobraćaj. A kada je reč o tome, odmah podsećamo na električni automobil. Danas ćemo brzo pregledati na istoriju razvoja električnog automobila, da vidimo kako je način korišćenja energije duboko uticao na razvoj saobraćaja.

Pripremila: Bai Ju