Kako rade ribari u Sijangšanu?

2021-09-27 14:27:50
Share:

Sijangšan je veoma važna ribarska luka u Kini. Većina stanovnika se bavi ribarstvom. Kako rade ribari u Sinagšanu? Danas ću i ja raditi kao ribar. Evo, to je moj brod i sada idemo u ribolov!

Baš je bio naporan dan. Mogla sam da osetim veliki rad i trud ribara. Postigla sam bogate rezultate!

Pripremila: Đi Sju