Najbolje očuvaniji carski vrt-Park Beihai

2021-09-23 18:46:30
Share:

Park Beihai se nalazi u blizini zabranjenog grada, i drugim rečima u blizini centralne ose grada Pekinga. Ovaj je park i najbolje očuvaniji carski vrt, koji ima već više od hiljadu godina.

Svi Kinezi su veoma poznati sa ovim parkom, jer svi nas kada smo bili učenici u preliminarnoj školi, učili smo tekst „Da zajedno veslamo u park Beihai!“ I ovaj tekst je dalje ostao u današnjem udžbeniku kineskog jezika. Takođe, pesma pod istim nazivom, koja je bila izvedena 80.-ih godina prošlog veka, do danas je veoma popularna u Kini.

Video pripremili: Bai Ju i Fu Jiheng