Vreme je napustiti stari način ekonsomkog razvoja

2020-08-14 15:48:22  | CRI
Share:

Napustiti stari način razvoja i ostvari novi način razvoja u ekonomskom smislu. Ukoliko razvojna strategija dobro funkcioniše, napravićemo veći napretak. Međutim, proces zamene starog načina novim treba da bude gladak.

Pripremila: Bai Ju