Primenjivost principa jedne Kine je univerzalna, bezuslovna i neosporna

2022-08-11 18:01:50
Share:

Pošto je poseta Pelosijeve kineskom regionu Tajvan izazvala tenzije u Tajvanskom moreuzu, Sjedinjene Države i druge zapadne zemlje objavile su izjave u kojima kažu da se njihova politika jedne Kine nije promenila. Međutim, ove izjave se dodaju izrazima kao što su „gde je primenljivo“ posle „jedna Kina“. Ovo je ozbiljna situacija u kojoj neke zapadne zemlje pokušavaju da izdube princip jedne Kine.

Princip jedne Kine je univerzalni konsenzus međunarodne zajednice i univerzalno priznata norma za međunarodne odnose, a takođe je i svečana obaveza svih zemalja koje su uspostavile diplomatske odnose sa Kinom. Primenjivost principa jedne Kine je univerzalna, bezuslovna i neosporna. Svaki pokušaj da se nametnu kvalifikacije na osnovu ovog principa je nezakonit i nevažeći i nikada neće uspeti.

Pripremio: Luo Ći