Komentar: Cilj ustavne revizije japanskih političara još uvek nedostižan

2022-07-13 17:21:18
Share:

Autor: Kineska medijska grupa

Na upravo završenim 26. izborima za Senat u Japanu, vladajuća Liberalno-demokratska partija osvojila je više od polovine od ukupno 63 mesta, a snage koje podržavaju reviziju ustava osvojile su i više od dve trećine mesta potrebnih za predloženu reviziju. Japanski premijer Fumio Kišida izjavio je da će što pre izneti predlog o ustavnim amandmanima u Dijeti i da će konačno raditi na tome da se amandman realizuje.

Ova izjava se veoma razlikuje od stava kandidata pre izbora. Kandidati su, pre izbora pričali o tome kako da se izbore sa inflacijom i podignu plate, a to su pitanja koja najviše brinu japanski narod. Međutim, nakon izbora, senatori su promenili mišljenje i pitanje ustavnih amandmana smatrali su najvažnijim političkim pitanjem. Ovakva promena mišljenja ukazuje na izdaju izbornih obećanja od strane kandidata i kršenje javnog mnjenja, što je još jednom razotkrilo duboke kontradiktornosti japanskog izbornog sistema.

Posle Drugog svetskog rata, Japan je doneo novi ustav, gde je u članu 9 jasno propisano da Japan nikada neće započeti rat, da neće pretiti ili koristiti silu kao sredstvo za rešavanje međunarodnih sporova i da neće zadržavati vojsku. U proteklih 75 godina, ovaj pacifistički ustav pomaže Japanu da poboljša odnose sa susedima i da postigne ekonomski razvoj. Iz tog razloga japanski narod tome pridaje veliki značaj.

Prema anketi koju je sproveo Asahi Šimbun 2. maja, 59% Japanaca veruje da član 9 u Ustavu ne treba menjati. Prema istraživanju koje je sprovela Japanska radiodifuzna asocijacija (NHK) 3. maja, bilo je samo 35 odsto onih koji su za reviziju ustava. Konzervativni poslanici žele da izmene ustav, dok opšte javno mnjenje u japanskom društvu ne žuri sa izmenama ustava. Ukoliko se predlog ustavnih amandmana predloži bez podrške javnog mnjenja, vladajuća stranka će se suočiti sa ogromnim rizicima.

Ukoliko narod u Japanu glasa protiv ustavnih amandmana, a više od dve trećine članova Kongresa podrži ustavni amandman, doći će do protivrečnosti između građana i njihovih predstavnika. Kako rešiti ovu kontradikciju? Za nove izbore može se raspustiti samo Predstavnički dom. Kada dođe do ovog koraka, on ne samo da neće uspeti da promeni ustav, nego se može desiti da će doći do krize vlasti.

Pripremila: Vang Ping