Američki mediji: Amerikanci sve manje veruju vlastima

2022-07-05 11:22:32
Share:

Američki „Kapitol Hil” (The Hill) je 3. jula izvestio da Amerikanci sve manje veruju saveznoj vladi, a samo 20% Amerikanaca veruje da Vlada povlači prave poteze. Pored toga, produbljivanje političkih podela, izuzetno visoka inflacija, divljanje kriminala i drugi društveni problemi u SAD-u mogu dovesti do pada nacionalnog ponosa američkog naroda.

Pripremila: Vang Ping