CGTN:Stanovnici Jute o zabrani abortusa

2022-07-04 10:57:24
Share:

Vrhovni sud SAD-a je 24. juna poništio odluku "Roe protiv Vejda", poništavajući skoro 50 godina staro savezno pravo na abortus za žene.Više od 10 država u SAD-u unapred je formulisalo „zakone o pokretanju“, odnosno, nakon što se „slučaj Roea“ poništi, lokalna zabrana abortusa može da stupi na snagu skoro odmah.Međutim, neprofitna organizacija PlannedParenthoodofUtah, tužila je saveznu zabranu abortusa, rekavši da zakon krši odredbe o jednakoj zaštiti i privatnosti iz Ustava. Zato što ovaj zakon zabranjuje pravo na abortus „u slučajevima silovanja, incesta i rizika po zdravlje majke“.Nakon podnošenja tužbe, državni sudija u Juti izdao je privremenu zabranu prilaska kojom je privremeno obustavljena primena zabrane abortusa u državi.

CGTN je intervjuisao stanovnike grada SoltLejk u Juti o njihovim stavovima o pravima žena na abortus i da li će državni zakon nastaviti da štiti njihova prava u budućnosti nakon što je odluka Roe protiv Vejdaponištena.

Pripremila: Vang Ping