Komentar: Više dokaza za zaveru NATO-a da nanese štetu svetu

2022-07-01 15:02:11
Share:

Autor: Kineska medijska grupa

U novom strateškom dokumentu usvojenom na samitu NATO-a u Madridu 29. juna po prvi put se pominje Kina. U tom dokumentu se iznose klevete na račun Kine da „predstavlja sistemski izazov za evroatlantski region“. Ovo je još jedan čvrst dokaz da NATO na svet gleda crno-belo kako bi stvorio imaginarnog neprijatelja i upustio se u blokovsku konfrontaciju.To samo dokazuje da je ovaj „ostatak hladnog rata“ sistematski izazov svetskom miru i stabilnosti.

„NATO je samo paravan za američku hegemoniju“, oštro su istakle belgijske „Večernje vesti“. Osvrćući se na proces uspostavljanja i širenja NATO-a, nije teško uočiti da je to oruđe SAD-a za formiranje frakcija i uključivanje u grupnu konfrontaciju. U kontekstu kada SAD stavljaju Kinu kao svog „najvećeg strateškog konkurenta“, NATO je ponovo odigrao političku ulogu.

Međutim, u dugotrajnom procesu širenja NATO-a, u unutrašnjosti su se odavno formirale duboke pukotine. Evropa je vrlo jasna u stavu da između Kine i Evrope nema ni velikih sukoba interesa ni geopolitičkih protivrečnosti. Zbog toga se u najnovijem strateškom dokumentu NATO-a, s jedne strane, Kina omalovažava kao „sistemski izazov“, a na drugoj se naziva „otvorenom za konstruktivno angažovanje sa Kinom“.

Ovaj gest želje da se Kina istovremeno potisne i da se sa njom sarađuje dodatno dokazuje da je takozvani stav da „Kina izaziva NATO“ nerazuman i apsurdan.

Kina se nikada ne meša u unutrašnje poslove drugih zemalja, ne izvozi ideologiju i ne primenjuje dugoročnu jurisdikciju, ekonomsku prinudu ili jednostrane sankcije. Naprotiv, NATO tvrdi da je „odbrambena organizacija“, ali zapravo krši svoje opredeljenje da se korak po korak širi na istok, zaobilazeći Savet bezbednosti iznova i iznova da bi pokrenuo ratove protiv suverenih zemalja, postajući potpuno „agresivna organizacija".

Pripremila: Vang Ping