Svetski fond za prirodu poziva na ambiciozan okvir za zaustavljanje gubitka biodiverziteta

2022-06-27 14:34:45  | CRI
Share:

Međunarodna zajednica bi trebalo da se dogovori o uspostavljanju novog i transformativnog okvira za jačanje očuvanja biodiverziteta, u svetlu pretnji izazvanih ljudskim delovanjem i klimatskom krizom, izjavili su u nedelju visoki zvaničnici Svetskog fonda za prirodu (WWF).

Marko Lambertini, generalni direktor WWF International-a, naglasio je da je hitan globalni konsenzus, kako bi se olakšalo uspostavljanje značajnog pakta, koji bi ponovo osnažio zaštitu vrsta i ubrzao pozitivan rast u prirodi.

„Potreban nam je naučno zasnovan, ambiciozan i merljiv okvir, da bismo preokrenuli gubitak staništa i postavili nas na put ka neutralnosti ugljenika“, rekao je Lambertini, na brifingu, na marginama četvrtog sastanka otvorene radne grupe o ovom postu. -Globalni okvir za biodiverzitet 2020. godine, u toku, u Najrobiju, glavnom gradu Kenije.

Sastanak u Najrobiju, prema Lambertinijevom mišljenju, trebalo bi da se uzdigne iznad stranačkih interesa, kako bi se dogovorili oko teksta koji bi mogao da otvori novo poglavlje u globalnim naporima da se preokrene gubitak vrsta bez presedana.

On je napomenuo da gubitak biodiverziteta nije samo stvorio ekološku krizu, već je pogoršao siromaštvo, nesigurnost hrane, nedostatak vode i opadajući zdravstveni ishodi za lokalne zajednice.

Sazvan Konvencijom UN o biološkoj raznolikosti (CBD), sastanak od 21. do 26. juna u Najrobiju je fino podešavanje konačnog nacrta globalnog okvira za reinženjering očuvanja vrsta u narednoj deceniji.

Očekuje se da će globalni okvir biodiverziteta, nakon 2020. godine biti usvojen na drugom i završnom delu 15. konferencije strana (COP15), sastanka Konvencije UN-a o biološkoj raznovrsnosti, koji je zakazan od 5. do 17. decembar u Montrealu, u Kanadi.

Lin Li, direktor globalne politike i zagovaranja u WWF International-u, rekao je da bi vlade, industrija i organizacije civilnog društva trebale da se zadovolje sa konsenzualnim, ambicioznim okvirom i adekvatnim resursima na sastanku u Najrobiju, kako bi se izlečila planeta, podstakao inkluzivni i zeleni rast.

Prema Lin-ovim rečima, zajednica nacija imala je priliku, od sada do decembra, da se dogovori o novom putu za očuvanje prirodnih staništa kao sredstva za postizanje svojih neto nultih ciljeva.

Lin je pozvao na političku posvećenost, mobilizaciju finansija i snažno angažovanje više zainteresovanih strana, kako bi se ubrzala implementacija globalnog okvira za biodiverzitet posle 2020. godine.

Pripremio: Zoran Spasić