Američki mediji: „Nedostatak očeva“ gurnuo je američko društvo u krizu

2022-06-22 11:11:39
Share:

Foks Njus je 17. juna objavio članak u kojem se navodi da je niz kriza sa kojima se SAD trenutno suočavaju, od socijalnog do ekonomskog nivoa, posledica „nedostatka očeva“ u američkom društvu.

U članku su navedeni podaci američkog Zavoda za statistiku da je skoro 18,5 miliona dece u SAD-u odraslo bez očeva, što znači da su SAD postale jedna od zemalja sa najvećim nedostatkom očeva na svetu.

Studija je pokazala da 85% dece i tinejdžera sa poremećajima u ponašanju dolaze iz porodica bez očeva, kao i više od 70% maloletnika koji se leče od alkohola i droge. Za decu iz domaćinstava bez oca je pet puta veća verovatnoća da će pasti u siromaštvo i devet puta veća verovatnoća da će napustiti školu nego deca iz normalnih domaćinstava. To znači da će im biti teško da se učvrste u društvu kao odrasli i da će se pojaviti još socijalnih i ekonomskih problema.

Pripremila: Vang Ping