Savet UN-a za ljudska prava: 69 zemalja protiv upotrebe pitanja ljudskih prava zarad mešanja u unutrašnje stvari Kine

2022-06-15 15:26:46
Share:

Grupa od 69 zemalja je u utorak na 50. sednici Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Ženevi izrazila protivljenje upotrebi pitanja ljudskih prava za mešanje u unutrašnje stvari Kine.

U ime ovih zemalja, Kuba je navela da su poslovi u Sinđijangu, Hongkongu i na Tibetu unutrašnje stvari Kine. Ove zemlje odbacuju politizaciju pitanja ljudskih prava, dvostruke standarde i mešanje u unutrašnje stvari Kine pod izgovorom zaštite ljudskih prava.

Dajući zajedničko saopštenje koje je potpisala grupa međuregionalnih zemalja, Lisandra Astijasaran Arijas, savetnica stalne misije Kube pri Kancelariji UN-a u Ženevi, rekla je da su poštovanje suvereniteta, nezavisnosti i teritorijalnog integriteta svih zemalja i nemešanje u unutrašnje poslove suverenih država osnovne norme koje uređuju međunarodne odnose.

Sve strane treba da se pridržavaju ciljeva i principa Povelje UN-a i da se pridržavaju principa univerzalnosti, nepristrasnosti, objektivnosti i neselektivnosti, dodala je Astijasaran Arijas.

Ona je istakla da sve strane takođe treba da poštuju pravo naroda različitih zemalja da biraju sopstveni razvojni put u svetlu sopstvenih nacionalnih uslova i da pridaju jednak značaj svim vrstama ljudskih prava, posebno ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, kao i pravu na razvoj.

Međunarodna zajednica suočena sa više izazova, uključujući pandemiju kovida-19, treba da se pridržava multilateralizma i da ojača solidarnost i saradnju kako bi se svi zajednički suočili sa globalnim izazovima, promovisali svetski mir i razvoj, unapredili i zaštitili ljudska prava, navela je predstavnica Kube.

Ovo zajedničko saopštenje dolazi kao svojevrsni odgovor na prethodno saopštenje Holandije, Sjedinjenih Država i drugih u kome su oni izrazili svoju „ozbiljnu zabrinutost“ u vezi sa stanjem ljudskih prava u kineskom autonomnom regionu Sinđijang Ujgur.

Stalni predstavnik Kine pri Kancelariji UN-a u Ženevi Čen Sju rekao je da je Savet za ljudska prava postao „sve više politizovan i konfrontiran“, a „dezinformacije su postale sve veće“. On je pozvao na više saradnje i dijaloga.

U odvojenim obraćanjima Savetu, više od 20 zemalja je takođe iskazalo svoje razumevanje i podršku Kini.


Pripremio: Bojan Pavlović