Dispariteti u smrti

2022-05-30 15:16:36
Share:

Vang Guan iz CGTN-a govori o ljudima koji su najviše patili tokom pandemije. Zvaničnik to naziva „veliko nesrazmernom količinom patnje kod crnih i smeđih ljudi“. Rasizam prožima zdravstvenu zaštitu, terajući Afroamerikance da zaziru od zdravstvenog sistema, zbog prošlih neetičkih eksperimenata na crncima, koji su uništili njihove živote. Ta istorijska sećanja su stvorila nepoverenje koje je preživljavalo generaciju za generacijom. Deca su takođe velike žrtve. Više od 200.000 mladih izgubilo je roditelje ili primarne staratelje, i suočavaju se sa smeštajem u institucije, u kojima zlostavljanje i seksualno zlostavljanje obiluju i koji bi mogli da oštete život.