Uspeh na patnji

2022-05-30 15:04:31
Share:

Kovid-19 se može nazvati današnjim zviždačem. Vang Guan razmatra, kako je razotkrio dugogodišnje sistemske probleme u zdravstvenoj zaštiti u SAD. To je profitna industrija koja sledi „poslovni model pohlepe“ i cveta dok ljudi pate. Troši milijarde dolara da lobira kod političara, a novac zapravo dolazi iz džepa običnog čoveka, koji je opterećen naduvanim bolničkim računima.