Postizanje mira najbolja je zaštita za decu u Ukrajini: kineski izaslanik

2022-05-13 16:34:16
Share:

Visoki kineski diplomata rekao je u četvrtak da je postizanje mira najbolja zaštita za decu u Ukrajini.

„Postizanje mira je najbolja zaštita za decu. Dijalog i pregovori su najrealniji i najizvodljiviji način da se postigne prekid vatre“, rekao je zamenik stalnog predstavnika Kine pri Ujedinjenim nacijama Dai Bing tokom sastanka Saveta bezbednosti o pitanju deca i obrazovanju u Ukrajini.

Kina pozdravlja predsedničku izjavu koju je Savet bezbednosti usvojio o Ukrajini u petak u kojoj se poziva na mirno rešavanje međunarodnih sporova i izražava podrška naporima generalnog sekretara UN da promoviše mir, naveo je Dai.

On je upozorio da sankcije neće doneti mir, već će samo ubrzati prelivanje krize, pokrećući sveobuhvatne krize u vezi sa hranom, energijom i finansijama širom sveta i čineći da deca širom sveta trpe gorke posledice.

„Kina još jednom poziva sve strane da ostanu racionalne i uzdržane, prevaziđu predrasude i podele i ulaže neprekidne napore za rano rešavanje krize u Ukrajini i da deca uživaju u mirnoj budućnosti“, rekao je Dai.

Konflikt je istrgao iz korena više od polovine ukrajinske dece, od kojih su se milioni sklonili u susedne zemlje. Kina ceni bezbedno sklonište, humanitarnu pomoć i psihološku podršku koju im pružaju Ukrajina, susedne zemlje, razne agencije UN i druge humanitarne organizacije, istakao je Dai.

„Kina poziva međunarodnu zajednicu da nastavi da pojača napore za pružanje pomoći kako bi se osiguralo da svako dete u nevolji može dobiti efikasnu pomoć".

Dai je takođe pozvao na napore da se smanji rizik od trgovine ljudima, seksualne eksploatacije i zlostavljanja sa kojima se suočavaju ukrajinska deca koja traže utočište, posebno ona razdvojena ili bez pratnje.

Kina podržava Dečji fond UN u pružanju pomoći ukrajinskoj vladi da obezbedi obrazovne materijale i prilike za učenje za interno raseljenu decu i podstiče zemlje domaćine da integrišu decu izbeglice u svoje sopstvene obrazovne sisteme kako bi osigurale da prava dece na obrazovanje nisu narušena, rekao je Dai.

Pripremila: Ljiljana Bulat